Quí soc?. Mira…

Català, Barceloní, Gracienc, exiliat a Sabadell; Tècnic en Comerç Exterior, Duanes i Transport Internacional; Auditor Intern de Sistemes de Qualitat, Transitari per vocació, per necessitat, i perquè els de Gràcia som així. Periodista frustrat i, copiant a Buñuel, molt agnòstic, gràcies a Déu. Ah! I agraït que se t’hagi acudit llegir això.

Anuncios